Site icon Infinity Information

โปรเน็ต AIS รายวัน

โปรเน็ต AIS รายวัน

สำหรับผู้ต้องการใช้งานเน็ตระยะสั้น  1-3 วัน แบบใช้งานได้ไม่อั้น ไม่ดสปีด

ราคา/อายุ

วิธีกดสมัคร

19 บาท

1 วัน

ราคารวมภาษีแล้ว

เน็ตความเร็ว 5G ปริมาณ 500  Mbps

เมื่อครบจำนวน จะใช้เน็ตได้ที่ความเร็ว 384Kbps  ไม่อั้น
กด *777*7095*033789#
40 บาท
1 วัน

ราคารวมภาษีแล้ว

เน็ตความเร็ว 5G ปริมาณ 1GB

เมื่อครบจำนวน จะใช้เน็ตได้ที่ความเร็ว 4Mbps  ไม่ลดสปีด
โทรฟรีทุกเครือข่าย 10 นาที

55 บาท

1 วัน

ราคารวมภาษีแล้ว

เน็ตความเร็ว 5G ปริมาณ 1GB

เมื่อครบจำนวน จะใช้เน็ตได้ที่ความเร็ว 6Mbps  ไม่ลดสปีด

65 บาท

1 วัน

ราคารวมภาษีแล้ว

เน็ตความเร็ว 5G ปริมาณ 1GB

เมื่อครบจำนวน จะใช้เน็ตได้ที่ความเร็ว 10Mbps  ไม่ลดสปีด

70 บาท
2 วัน

ราคารวมภาษีแล้ว

เน็ตความเร็ว 5G ปริมาณวันละ 1GB

เมื่อครบจำนวน จะใช้เน็ตได้ที่ความเร็ว 4Mbps  ไม่ลดสปีด

90 บาท

2 วัน

ราคารวมภาษีแล้ว

เน็ตความเร็ว 5G ปริมาณวันละ 1GB

เมื่อครบจำนวน จะใช้เน็ตได้ที่ความเร็ว 6Mbps  ไม่ลดสปีด

105 บาท

3 วัน

ราคารวมภาษีแล้ว

เน็ตความเร็ว 5G ปริมาณวันละ 1GB

เมื่อครบจำนวน จะใช้เน็ตได้ที่ความเร็ว 4Mbps  ไม่ลดสปีด

130 บาท

3 วัน

ราคารวมภาษีแล้ว

เน็ตความเร็ว 5G ปริมาณวันละ 1GB

เมื่อครบจำนวน จะใช้เน็ตได้ที่ความเร็ว 6Mbps  ไม่ลดสปีด

27 บาท

1 วัน

รวมภาษี=28.89 บ.

เน็ตความเร็ว 1 Mbps ไม่ลดสปีด

กด *777*7021*033789#

35 บาท

2 วัน

รวมภาษี=37.45 บ.

เน็ตความเร็ว 1 Mbps ไม่ลดสปีด

กด *777*7380*033789#

30 บาท

1 วัน

ราคารวมภาษีแล้ว

เน็ตความเร็ว 2 Mbps ไม่ลดสปีด

กด *777*7381*033789#

59 บาท

2 วัน

ราคารวมภาษีแล้ว

เน็ตความเร็ว 4 Mbps ไม่ลดสปีด

กด *777*7384*033789#
45 บาท
1 วัน

รวมภาษี=48.15 บ.

เน็ตความเร็ว 6 Mbps ไม่ลดสปีด

กด *777*7209*033789#

75 บาท

2 วัน

รวมภาษี=80.25 บ.

เน็ตความเร็ว 6 Mbps ไม่ลดสปีด

กด *777*7385*033789#
55 บาท
1 วัน

รวมภาษี=58.85 บ.

เน็ตความเร็ว 10 Mbps ไม่ลดสปีด

กด *777*7386*033789#

95 บาท

2 วัน

รวมภาษี=101.65 บ.

เน็ตความเร็ว 10 Mbps ไม่ลดสปีด

กด *777*7387*033789#
Exit mobile version