Site icon Infinity Information

โปรเน็ต AIS 5G

logo ais
โปรเน็ต AIS 5G

เน็ต 5G บนเครือข่ายที่ดีที่สุดในไทย สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความเร็วสูงสุด

ราคา/อายุ

วิธีกดสมัคร

40 บาท
1 วัน

ราคารวมภาษีแล้ว

เน็ตความเร็ว 5G ปริมาณ 1GB

เมื่อครบจำนวน จะใช้เน็ตได้ที่ความเร็ว 4Mbps  ไม่ลดสปีด
โทรฟรีทุกเครือข่าย 10 นาที

55 บาท

1 วัน

ราคารวมภาษีแล้ว

เน็ตความเร็ว 5G ปริมาณ 1GB

เมื่อครบจำนวน จะใช้เน็ตได้ที่ความเร็ว 6Mbps  ไม่ลดสปีด

65 บาท

1 วัน

ราคารวมภาษีแล้ว

เน็ตความเร็ว 5G ปริมาณ 1GB

เมื่อครบจำนวน จะใช้เน็ตได้ที่ความเร็ว 10Mbps  ไม่ลดสปีด

70 บาท
2 วัน

ราคารวมภาษีแล้ว

เน็ตความเร็ว 5G ปริมาณวันละ 1GB

เมื่อครบจำนวน จะใช้เน็ตได้ที่ความเร็ว 4Mbps  ไม่ลดสปีด

90 บาท

2 วัน

ราคารวมภาษีแล้ว

เน็ตความเร็ว 5G ปริมาณวันละ 1GB

เมื่อครบจำนวน จะใช้เน็ตได้ที่ความเร็ว 6Mbps  ไม่ลดสปีด

105 บาท

3 วัน

ราคารวมภาษีแล้ว

เน็ตความเร็ว 5G ปริมาณวันละ 1GB

เมื่อครบจำนวน จะใช้เน็ตได้ที่ความเร็ว 4Mbps  ไม่ลดสปีด

130 บาท

3 วัน

ราคารวมภาษีแล้ว

เน็ตความเร็ว 5G ปริมาณวันละ 1GB

เมื่อครบจำนวน จะใช้เน็ตได้ที่ความเร็ว 6Mbps  ไม่ลดสปีด

Exit mobile version